Spoločnosť vznikla v roku 1992 s pôsobnosťou na území celého Slovenska. Vykonáva montážne, rekonštrukčné práce na nízkonapäťových sieťach, realizuje elektroinštalačné práce na silnoprúdových a slaboprúdových rozvodoch v rodinných domoch, výrobných halách, obchodných priestoroch. Takisto realizuje montážne práce na verejných osvetleniach.
 
K našim službám patrí:

  • elektroinštalácie - revízie, projekty
  • elektrické vykurovanie, montáž a oprava 
  • predaj elektroinštalačného materiálu
  • poradenská činnosť